Werking van de hersenen

Ontdek het alfa niveau

Je hersens produceren elektrische signalen in een bepaalde frequentie. Wetenschappers hebben ontdekt dat de frequentie waarop je brein die impulsen uitstuurt, samenhangt met de bewustzijnstoestand waar je op functioneert. Men onderscheid het bèta (>14) niveau: dit is je waakbewustzijn , waar je gericht bent op prikkels uit de buitenwereld en op rationeel niveau werkt. Vervolgens is er het alfa (7-14) niveau: dit is het onderbewuste, waar je meer in jezelf bent gekeerd en je overtuigingen en zelfbeeld kunt aanpassen maar ook contact kunt leggen met je intuïtie. Dan is er een nog dieper niveau: het thèta (4-7) niveau waarop je nog diepere regionen van je geest leert benutten. Hier heb je toegang tot informatie die zich buiten je fysiek lichaam bevindt en kun je een enorme creativiteit en intuïtie bereiken. De sleutel tot innovatie! Daarnaast is er het delta (<4) niveau, heel diep in het onderbewustzijn. Het is het punt dat yogis na jaren lange training bewust bereiken. Meer recent werd ook een gamma frequentie ontdekt. Deze kwam voor bij monniken die in een diepe meditatieve toestand zich richten op universele compassie, mededogen.
State                                      Frequency Range                     State of Mind
Delta                                      0.5Hz – 3Hz                              Deep sleep
Theta                                     4Hz – 7Hz                                 Drowsiness (also first stage of sleep)
Alpha                                     8Hz – 12Hz                               Relaxed but alert
Beta                                       13Hz – 30Hz                             Highly alert and focused
1. Volledige brein integratie
Onze hersens bestaan uit twee delen. Een linker hersenhelft en een rechterhersenhelft. In onze cultuur werken wij bijna uitsluitend met de linkerhersenhelft en dan ook nog op het bèta niveau. Op die manier hebben wij maar toegang tot een heel beperkt deel van ons kunnen. Met bijvoorbeeld Bars, kun je leren om beide hersenhelften te integreren en tegelijk te benutten. De Bars met de non-verbale processen zijn zo ontworpen om je logische brein te omzeilen. Zo gebruik je een groter deel van je potentieel. Deze methoden brengen je een grotere creativiteit en leren je gelijk stress te ontladen en meer ontspannen te zijn.
Door Bars, optimaliseer je de capaciteit van jouw lichaam om externe en interne prikkels te verwerken.

Je bewuste geest – is dat deel van je dat denkt en beredeneert – dat wat je gebruikt om dagelijkse beslissingen te nemen:
– heeft een beperkte verwerkingscapaciteit
– heeft een kortetermijngeheugen (ongeveer 20 seconden)
– kan één tot drie gebeurtenissen tegelijk aan
– heeft impulsen met een snelheid van 190 tot 240 kilometer per uur
– kan per seconde gemiddeld 2000 stukjes informatie verwerken

Je onderbewuste geest – je zelfbeeld en je gewoonten bevinden zich daar – de verbindingen met de Universele Oneindige Intelligentie – het oneindige veld der mogelijkheden en potentieel:
– heeft een uitgebreide verwerkingscapaciteit
– heeft een langetermijngeheugen (ervaringen, opvattingen, waarden en overtuigingen)
– kan duizenden gebeurtenissen tegelijk aan
– heeft impulsen met een snelheid van meer dan 160.000 kilometer per uur
– kan per seconde gemiddeld 4.000.000.000 stukjes informatie verwerken

Wanneer we voornamelijk handelen vanuit de bewuste geest (zoals we gewoonlijk doen) gebruiken we slechts een fractie van ons werkelijke potentieel. Het doel is dus de enorme kracht van onze onderbewuste geest te benutten en gebruik maken van de verbazingwekkende snelheid, kracht en behendigheid van onze onderbewuste geest.

2. Een hoger energie niveau
Een ander belangrijk sleutel element in het manifesteren van je wensen is beschikken over voldoende psychische energie. Spanning en weerstand loslaten geeft ruimte voor ‘gezonde’ energie.

Functioneren vanuit toelaten: het toelaten dat iets is en iets laten zijn zonder oordeel.
• Meer Gewaarworden
• Weten
• ZIJN
• Ontvangen
• Toestaan

3. Een diepe meditatieve staat in een relatief kort tijdsbestek
Vervolgens zal je je ook bewust worden van de mogelijkheid om te functioneren vanuit waarnemen, weten, zijn EN ontvangen. Werkelijk toestaan om te ontvangen, zonder verplichtingen of overwegingen. Het activeert als het ware je bewustzijn. Het verheldert waar je vanuit de automatische piloot functioneert in plaats vanuit waarneming en besef, waar je weigert te ontvangen i.p.v. te ontvangen. Je bereikt het alfa niveau. Een diep bewustzijnsniveau dat mensen bereiken tijdens meditatie. Het alfa niveau wordt in verband gebracht met intuïtie en buitenzintuiglijke waarneming. Je hersengolven verlagen werkelijk als je een Bars sessie ondergaat – naar die Alfa.
Elke gedachte schept een neuronenverbinding. Als je een gedachte maar vaak genoeg denkt, zeker als er een emotionele lading achter zit, dan schep je nieuwe neuronenbanen waarlangs meer gelijksoortige gedachten “voorbij” komen. Zo scheppen stressvolle gedachten op den duur een gestresst brein. Sta je onder stress dan produceer je o.a. cortisol waardoor je hersenen in een dusdanige staat van alarm komen dat als de stress chronisch wordt, ze zelfs kunnen afsterven. Aangetoond is dat de hersenen dan meetbaar krimpen. Het omgekeerde is ook het geval: kun je je diep ontspannen, dan ontwikkelen je hersencellen meer tussenverbindingen en produceren ze meer en meer gelukshormonen zoals oxytosine.

4. Jouw zelfbeeld
Jouw zelfbeeld wordt gevormd door de overtuigingen die je hebt over jezelf en over jouw interactie met de buitenwereld. Het kan je grenzen bepalen, kan je beperkingen opleggen en je afremmen. Zo behoren resultaten die je denkt te kunnen behalen tot je zelfbeeld…zo ook de snelheid waarmee je denkt de 100 meter te kunnen rennen… of zwemmen…en ook bijvoorbeeld jouw sociale interacties worden beïnvloed door jouw zelfbeeld.
Een Bars sessie is onder andere een methodes die je toelaten door te dringen tot het diepe niveau van je geest – en zo processen kunt ervaren waar je zelfbeeld is opgeslagen en leren hoe je dit kunt aanpassen zodat het op een positieve en constructieve manier meewerkt aan het bereiken van je doelen of het scheppen van het leven dat je echt wilt. Dit hangt samen met het aanpassen van diepgewortelde overtuigingen.

*Met een methode als Bars kun je overtuigingen die je afremmen vervangen door meer constructieve, die in het verlengde liggen van jouw ideale wereld. Doe wat voor jou werkt – Bars, meditatie, yoga, sporten – noem het maar– doe wat goed vóelt.