Tarief van een Kindertolktraject

Een kindertolktraject bestaande uit:

⋅  3 gesprekken à ca 1 ½ uur
   – een intake
   – een terugkoppelgesprek
   – een follow-up
⋅  
uitwerking vertaling à ca 3 uur
⋅  tips, adviezen, begeleiding en eventueel doorverwijzing

                                                                                        € 285,-

Genoemde bedragen op de site zijn inclusief 21% BTW